ห้องสัมมนาขนาด 20 x 40 เมตร สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ถึง 500 ท่าน โดยสามารถจัดโต๊ะแบบ Classroom ได้ 300 ที่และแบบ Theater ได้ 500 ที่ ด้วยการตกแต่งด้วยไม้ ระบบเสียงที่ชัดเจน ที่นี่จึงเป็นห้องสัมมนาที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในเขตอำเภอไทรโยคและลุ่มน้ำแควน้อย...

อ่านเพิ่มเติม