เลือกหน้า

บ้านขวัญมงคล

บ้านนี้อยู่ระหว่างลีลาวดีและบ้านเวียงกาญจน์ เป็นบ้านระดับ Superior Garden View ที่กว่งที่สุด อยู่ใกล้ลานกางเต็นท์ ที่สามารถเดินไปเยี่ยมทักทายเพื่อนที่กางเต็นท์อยู่ไม่ไกลได้สะดวกสบาย ด้วยขนาดห้องที่ที่กว้างขวาง สวยงาม สะดวกสบาย...

บ้านร่มเย็น

บ้านระดับ Superior คู่นี้ (ร่มรื่น-ร่มเย็น) ​สร้างเพื่อให้เห็นความสวยงามของแม่น้ำและสะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์ได้อย่างชัดเจน โดยมีห้อง Group Standard ที่สามารถพักรวมกันได้ตั้งแต่ 7-10 คนอยู่ด้านล่าง หลังละ 2 ห้อง ส่วนห้องด้านบนเป็นห้องพักแบบ Superior Connect ปรับอากาศ...

บ้านร่มรื่น

บ้านระดับ Superior คู่นี้ (ร่มรื่น-ร่มเย็น) ​สร้างเพื่อให้เห็นความสวยงามของแม่น้ำและสะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์ได้อย่างชัดเจน โดยมีห้อง Group Standard ที่สามารถพักรวมกันได้ตั้งแต่ 7-10 คนอยู่ด้านล่าง หลังละ 2 ห้อง ส่วนห้องด้านบนเป็นห้องพักแบบ Superior Connect ปรับอากาศ...

บ้านชุนมาลี

บ้านชุดใน Serie แบบเดียวกัน 3 หลังนี้สร้างอยู่ริมตลิ่งที่สามารถมองเห็นแม่น้ำแควน้อยเบื้อง หน้าและสะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์ได้เพียงแค่เปิดประตูหน้าบ้าน ภายในตกแต่งแบบล้านนาประยุกต์ด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแกะสลักจากเชียงใหม่ฝีมือประณีตทุกชิ้น ปูพื้นด้วยหินแกนนิต...

บ้านพุทธรักษา

บ้านชุดใน Serie แบบเดียวกัน 3 หลังนี้สร้างอยู่ริมตลิ่งที่สามารถมองเห็นแม่น้ำแควน้อยเบื้อง หน้าและสะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์ได้เพียงแค่เปิดประตูหน้าบ้าน ภายในตกแต่งแบบล้านนาประยุกต์ด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแกะสลักจากเชียงใหม่ฝีมือประณีตทุกชิ้น ปูพื้นด้วยหินแกนนิต...

บ้านนวลนิตย์

บ้านชุดใน Serie แบบเดียวกัน 3 หลังนี้สร้างอยู่ริมตลิ่งที่สามารถมองเห็นแม่น้ำแควน้อยเบื้อง หน้าและสะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์ได้เพียงแค่เปิดประตูหน้าบ้าน ภายในตกแต่งแบบล้านนาประยุกต์ด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแกะสลักจากเชียงใหม่ฝีมือประณีตทุกชิ้น ปูพื้นด้วยหินแกนนิต...

บ้านเวียงกาญจน์

บ้านนี้อยู่ติดกับบ้านขวัญมงคลและเป็นบ้านระดับ Superior Garden View ที่อยู่ใกล้ลานกางเต็นท์ ที่สามารถเดินไปเยี่ยมทักทายเพื่อนที่กางเต็นท์อยู่ไม่ไกลได้  ด้วยขนาดห้องที่ที่กว้างขวาง สวยงามและสะดวกสบาย ด้านหน้าบ้านเป็นสนามหญ้ากว้างมองเห็นแม่น้ำแควน้อย...

บ้านขวัญมงคล

บ้านนี้อยู่ระหว่างลีลาวดีและบ้านเวียงกาญจน์ เป็นบ้านระดับ Superior Garden View ที่กว่งที่สุด อยู่ใกล้ลานกางเต็นท์ ที่สามารถเดินไปเยี่ยมทักทายเพื่อนที่กางเต็นท์อยู่ไม่ไกลได้สะดวกสบาย ด้วยขนาดห้องที่ที่กว้างขวาง สวยงาม สะดวกสบาย...
บ้านขวัญมงคล

บ้านขวัญมงคล

บ้านนี้อยู่ระหว่างลีลาวดีและบ้านเวียงกาญจน์ เป็นบ้านระดับ Superior Garden View ที่กว่งที่สุด อยู่ใกล้ลานกางเต็นท์ ที่สามารถเดินไปเยี่ยมทักทายเพื่อนที่กางเต็นท์อยู่ไม่ไกลได้สะดวกสบาย ด้วยขนาดห้องที่ที่กว้างขวาง สวยงาม สะดวกสบาย...

อ่านเพิ่มเติม
บ้านร่มเย็น

บ้านร่มเย็น

บ้านระดับ Superior คู่นี้ (ร่มรื่น-ร่มเย็น) ​สร้างเพื่อให้เห็นความสวยงามของแม่น้ำและสะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์ได้อย่างชัดเจน โดยมีห้อง Group Standard ที่สามารถพักรวมกันได้ตั้งแต่ 7-10 คนอยู่ด้านล่าง หลังละ 2 ห้อง ส่วนห้องด้านบนเป็นห้องพักแบบ Superior Connect ปรับอากาศ...

อ่านเพิ่มเติม
บ้านร่มรื่น

บ้านร่มรื่น

บ้านระดับ Superior คู่นี้ (ร่มรื่น-ร่มเย็น) ​สร้างเพื่อให้เห็นความสวยงามของแม่น้ำและสะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์ได้อย่างชัดเจน โดยมีห้อง Group Standard ที่สามารถพักรวมกันได้ตั้งแต่ 7-10 คนอยู่ด้านล่าง หลังละ 2 ห้อง ส่วนห้องด้านบนเป็นห้องพักแบบ Superior Connect ปรับอากาศ...

อ่านเพิ่มเติม
บ้านชุนมาลี

บ้านชุนมาลี

บ้านชุดใน Serie แบบเดียวกัน 3 หลังนี้สร้างอยู่ริมตลิ่งที่สามารถมองเห็นแม่น้ำแควน้อยเบื้อง หน้าและสะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์ได้เพียงแค่เปิดประตูหน้าบ้าน ภายในตกแต่งแบบล้านนาประยุกต์ด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแกะสลักจากเชียงใหม่ฝีมือประณีตทุกชิ้น ปูพื้นด้วยหินแกนนิต...

อ่านเพิ่มเติม
บ้านพุทธรักษา

บ้านพุทธรักษา

บ้านชุดใน Serie แบบเดียวกัน 3 หลังนี้สร้างอยู่ริมตลิ่งที่สามารถมองเห็นแม่น้ำแควน้อยเบื้อง หน้าและสะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์ได้เพียงแค่เปิดประตูหน้าบ้าน ภายในตกแต่งแบบล้านนาประยุกต์ด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแกะสลักจากเชียงใหม่ฝีมือประณีตทุกชิ้น ปูพื้นด้วยหินแกนนิต...

อ่านเพิ่มเติม
บ้านนวลนิตย์

บ้านนวลนิตย์

บ้านชุดใน Serie แบบเดียวกัน 3 หลังนี้สร้างอยู่ริมตลิ่งที่สามารถมองเห็นแม่น้ำแควน้อยเบื้อง หน้าและสะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์ได้เพียงแค่เปิดประตูหน้าบ้าน ภายในตกแต่งแบบล้านนาประยุกต์ด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแกะสลักจากเชียงใหม่ฝีมือประณีตทุกชิ้น ปูพื้นด้วยหินแกนนิต...

อ่านเพิ่มเติม
บ้านเวียงกาญจน์

บ้านเวียงกาญจน์

บ้านนี้อยู่ติดกับบ้านขวัญมงคลและเป็นบ้านระดับ Superior Garden View ที่อยู่ใกล้ลานกางเต็นท์ ที่สามารถเดินไปเยี่ยมทักทายเพื่อนที่กางเต็นท์อยู่ไม่ไกลได้  ด้วยขนาดห้องที่ที่กว้างขวาง สวยงามและสะดวกสบาย ด้านหน้าบ้านเป็นสนามหญ้ากว้างมองเห็นแม่น้ำแควน้อย...

อ่านเพิ่มเติม
บ้านขวัญมงคล

บ้านขวัญมงคล

บ้านนี้อยู่ระหว่างลีลาวดีและบ้านเวียงกาญจน์ เป็นบ้านระดับ Superior Garden View ที่กว่งที่สุด อยู่ใกล้ลานกางเต็นท์ ที่สามารถเดินไปเยี่ยมทักทายเพื่อนที่กางเต็นท์อยู่ไม่ไกลได้สะดวกสบาย ด้วยขนาดห้องที่ที่กว้างขวาง สวยงาม สะดวกสบาย...

อ่านเพิ่มเติม
thTH