เลือกหน้า

บ้านอธิปัตย์

บ้านเดี่ยวเรียง 3 หลังติดกันที่เชื่อมกันด้วยทางเดินนอกตัวบ้าน ชื่อของบ้านทั้ง 3 หลังนี้ใช้ชื่อตามชื่อของลูกชายทั้งสามคนของเจ้าของรีสอร์ท สร้างในอ้อมกอดของธรรมชาติ มีต้นไม้ร่มเย็นล้อมรอบ อยู่ใกล้กับบ้าน แสนรัก บ้านชุนมาลีและบ้านนวลนิตย์...

บ้านอภิวัฒน์

บ้านเดี่ยวเรียง 3 หลังติดกันที่เชื่อมกันด้วยทางเดินนอกตัวบ้าน ชื่อของบ้านทั้ง 3 หลังนี้ใช้ชื่อตามชื่อของลูกชายทั้งสามคนของเจ้าของรีสอร์ท สร้างในอ้อมกอดของธรรมชาติ มีต้นไม้ร่มเย็นล้อมรอบ อยู่ใกล้กับบ้าน แสนรัก บ้านชุนมาลีและบ้านนวลนิตย์...

บ้านลีลาวดี

บ้านคู่หลังละ 2 ห้อง ระดับ Jr.Deluxe ที่สวยงาม สมบูรณ์ เรียบง่าย อยู่ริมตลิ่งของลำน้ำแควน้อย ที่สามารถมองเห็นแม่น้ำแควน้อยจากระเบียงชัดเจน พร้อมทั้งสวนดอกลีลาวดีด้านหน้าบ้าน สมชื่อ “บ้านลีลาวดี” ภายในสะดวกสบายด้วยการตกแต่งที่สวยงามสไตล์โมเดิร์น...

บ้านอานุภาพ

บ้านเดี่ยวเรียง 3 หลังติดกันที่เชื่อมกันด้วยทางเดินนอกตัวบ้าน ชื่อของบ้านทั้ง 3 หลังนี้ใช้ชื่อตามชื่อของลูกชายทั้งสามคนของเจ้าของรีสอร์ท สร้างในอ้อมกอดของธรรมชาติ มีต้นไม้ร่มเย็นล้อมรอบ อยู่ใกล้กับบ้าน แสนรัก บ้านชุนมาลีและบ้านนวลนิตย์...

บ้านร่มไม้

บ้านเดี่ยวระดับ Jr.Deluxe หลังเดียวที่สวยงามและสะดวกสบายที่สุด อยู่ริมตลิ่งของลำน้ำแควน้อย ที่สามารถมองเห็นแม่น้ำแควน้อย สะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์และถ้ำกระแซได้ชัดเจน ภายในสะดวกสบายด้วยการตกแต่งที่สวยงามโดยใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแกะสลักจากเชียงใหม่ฝีมือประณีตทุกชิ้น...
บ้านอธิปัตย์

บ้านอธิปัตย์

บ้านเดี่ยวเรียง 3 หลังติดกันที่เชื่อมกันด้วยทางเดินนอกตัวบ้าน ชื่อของบ้านทั้ง 3 หลังนี้ใช้ชื่อตามชื่อของลูกชายทั้งสามคนของเจ้าของรีสอร์ท สร้างในอ้อมกอดของธรรมชาติ มีต้นไม้ร่มเย็นล้อมรอบ อยู่ใกล้กับบ้าน แสนรัก บ้านชุนมาลีและบ้านนวลนิตย์...

อ่านเพิ่มเติม
บ้านอภิวัฒน์

บ้านอภิวัฒน์

บ้านเดี่ยวเรียง 3 หลังติดกันที่เชื่อมกันด้วยทางเดินนอกตัวบ้าน ชื่อของบ้านทั้ง 3 หลังนี้ใช้ชื่อตามชื่อของลูกชายทั้งสามคนของเจ้าของรีสอร์ท สร้างในอ้อมกอดของธรรมชาติ มีต้นไม้ร่มเย็นล้อมรอบ อยู่ใกล้กับบ้าน แสนรัก บ้านชุนมาลีและบ้านนวลนิตย์...

อ่านเพิ่มเติม
บ้านลีลาวดี

บ้านลีลาวดี

บ้านคู่หลังละ 2 ห้อง ระดับ Jr.Deluxe ที่สวยงาม สมบูรณ์ เรียบง่าย อยู่ริมตลิ่งของลำน้ำแควน้อย ที่สามารถมองเห็นแม่น้ำแควน้อยจากระเบียงชัดเจน พร้อมทั้งสวนดอกลีลาวดีด้านหน้าบ้าน สมชื่อ “บ้านลีลาวดี” ภายในสะดวกสบายด้วยการตกแต่งที่สวยงามสไตล์โมเดิร์น...

อ่านเพิ่มเติม
บ้านอานุภาพ

บ้านอานุภาพ

บ้านเดี่ยวเรียง 3 หลังติดกันที่เชื่อมกันด้วยทางเดินนอกตัวบ้าน ชื่อของบ้านทั้ง 3 หลังนี้ใช้ชื่อตามชื่อของลูกชายทั้งสามคนของเจ้าของรีสอร์ท สร้างในอ้อมกอดของธรรมชาติ มีต้นไม้ร่มเย็นล้อมรอบ อยู่ใกล้กับบ้าน แสนรัก บ้านชุนมาลีและบ้านนวลนิตย์...

อ่านเพิ่มเติม
บ้านร่มไม้

บ้านร่มไม้

บ้านเดี่ยวระดับ Jr.Deluxe หลังเดียวที่สวยงามและสะดวกสบายที่สุด อยู่ริมตลิ่งของลำน้ำแควน้อย ที่สามารถมองเห็นแม่น้ำแควน้อย สะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์และถ้ำกระแซได้ชัดเจน ภายในสะดวกสบายด้วยการตกแต่งที่สวยงามโดยใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแกะสลักจากเชียงใหม่ฝีมือประณีตทุกชิ้น...

อ่านเพิ่มเติม
thTH