เลือกหน้า

บ้านในฝัน

บ้านในฝัน (บ้านต้นไม้) Dream House บ้านบนต้นไม้จริงๆ หนึ่งเดียวและมีเพียวห้องเดียวในลุ่มน้ำแควน้อย บ้านหลังน้อยๆ นี้เป็นความฝันในวัยเด็กของใครหลายๆ คน รวมถึงท่านเจ้าของรีสรอร์ทด้วย ด้วยความรักความคิดถึงในวัยเด็กที่อยู่ในความทรงจำ บ้านบนต้นไม้ถูกรังสรรค์ขึ้นบนขั้น 3...

บ้านศุภลักษณ์

ที่สุดบ้านพักระดับ Deluxe ที่ตั้งอยู่ระหว่างบ้านธรอุไรและบ้านสามพระยา มองเห็นสะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์รวมถึงถ้ำกระแซได้ชัดเจน มีระเบียงหน้าห้องพักพักผ่อนที่เป็นส่วนตัว กว้างขวาง และสวยงาม บ้านใหม่ล่าสุดของเราหลังนี้มีทางลาดสำหรับรถเข็น...

บ้านธรอุไร

ชื่อบ้านธรอุไรถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ก่อตั้งบ้านริมแคว แพริมน้ำ คุณกำธรและคุณอุไร บ้านพักระดับ Deluxe หลังนี้ ตั้งอยู่บนจุดที่สวยดีที่สุดของเรา เพราะสามารถมองเห็นทางรถไฟสายมรณะได้ชัดเจนและสวยที่สุด บ้านธรอุไร...

บ้านสามพระยา

ชื่อบ้านสามพระยา ถูกตั้งชื่อมาจาก สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 มีพระนามเดิมว่าเจ้าสามพระยา เป็นพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา รัชกาลที่ 7 ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 1959 – 1994 พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถในการปกครอง และการรบ บ้านพักระดับ Deluxe ที่ตั้งอยู่ถัดจาก...
บ้านในฝัน

บ้านในฝัน

บ้านในฝัน (บ้านต้นไม้) Dream House บ้านบนต้นไม้จริงๆ หนึ่งเดียวและมีเพียวห้องเดียวในลุ่มน้ำแควน้อย บ้านหลังน้อยๆ นี้เป็นความฝันในวัยเด็กของใครหลายๆ คน รวมถึงท่านเจ้าของรีสรอร์ทด้วย ด้วยความรักความคิดถึงในวัยเด็กที่อยู่ในความทรงจำ บ้านบนต้นไม้ถูกรังสรรค์ขึ้นบนขั้น 3...

อ่านเพิ่มเติม
บ้านศุภลักษณ์

บ้านศุภลักษณ์

ที่สุดบ้านพักระดับ Deluxe ที่ตั้งอยู่ระหว่างบ้านธรอุไรและบ้านสามพระยา มองเห็นสะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์รวมถึงถ้ำกระแซได้ชัดเจน มีระเบียงหน้าห้องพักพักผ่อนที่เป็นส่วนตัว กว้างขวาง และสวยงาม บ้านใหม่ล่าสุดของเราหลังนี้มีทางลาดสำหรับรถเข็น...

อ่านเพิ่มเติม
บ้านธรอุไร

บ้านธรอุไร

ชื่อบ้านธรอุไรถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ก่อตั้งบ้านริมแคว แพริมน้ำ คุณกำธรและคุณอุไร บ้านพักระดับ Deluxe หลังนี้ ตั้งอยู่บนจุดที่สวยดีที่สุดของเรา เพราะสามารถมองเห็นทางรถไฟสายมรณะได้ชัดเจนและสวยที่สุด บ้านธรอุไร...

อ่านเพิ่มเติม
บ้านสามพระยา

บ้านสามพระยา

ชื่อบ้านสามพระยา ถูกตั้งชื่อมาจาก สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 มีพระนามเดิมว่าเจ้าสามพระยา เป็นพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา รัชกาลที่ 7 ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 1959 – 1994 พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถในการปกครอง และการรบ บ้านพักระดับ Deluxe ที่ตั้งอยู่ถัดจาก...

อ่านเพิ่มเติม
thTH