Select Page
ธรอุไร Family Delux

ธรอุไร Family Delux

บ้านธรอุไร หมายเลข 3 มี 1 ห้องเท่านั้น เป็นห้องพักแบบหมู่คณะที่สามารถพักได้ 4 ท่าน อยู่ชั้นล่างของห้องธรอุไร 1 และห้องธรอุไร 2 มีเตียง 6 ฟุต 2 เตียง (ดับเบิ้ลเบด) มีโต๊ะม้าหินอยู่ที่ระเบียงหน้าห้องพัก สามารถใช้สังสรรค์ได้...
นวลนิตย์

นวลนิตย์

บ้านหลังนี้สร้างอยู่ริมตลิ่งที่สามารถมองเห็นแม่น้ำแควน้อยเบื้อง หน้าและสะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์ได้เพียงแค่เปิดประตูหน้าบ้าน ภายในตกแต่งแบบล้านนาประยุกต์ด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแกะสลักจากเชียงใหม่ฝี มือปราณีตทุกชิ้น ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน บ้านหลังนี้มี 2 ชั้น ชั้นละ 2...
ธรอุไร

ธรอุไร

บ้านธรอุไร เป็นบ้านที่มีประวัติยาวนานคู่กับบ้านริมแควมากกว่า 25 ปี เป็นบ้านที่มีการ Renovate และปรับปรุงให้ทันสมัยมาโดยตลอด บ้านธรอุไรมีโต๊ะม้าหินอยู่ที่ระเบียงหน้าห้องพัก สามารถใช้สังสรรค์ได้...
ร่มไม้

ร่มไม้

บ้านเดี่ยวระดับ 5 ดาวหลังเดียวที่สวยงาม สมบูรณ์ และสะดวกสบายที่สุด ในโค้งน้ำแควน้อย อยู่ริมตลิ่งของลำน้ำแควน้อย ที่สามารถมองเห็นแม่น้ำแควน้อย สะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์และถ้ำกระแซได้ชัดเจน...