Select Page
ลีลาวดี

ลีลาวดี

บ้านเดี่ยวระดับ 5 แบบ 2 คู่ ที่สวยงาม สมบูรณ์ และสะดวกสบายที่สุด ในโค้งน้ำแควน้อย อยู่ริมตลิ่งของลำน้ำแควน้อย ที่สามารถมองเห็นแม่น้ำแควน้อยจากระเบียงชัดเจน พร้อมทั้งสวนดอกลีลาวดีด้านหน้าบ้าน สมชื่อ “บ้านลีลาวดี”...