Select Page

ลานจัดเลี้ยงกลางแจ้ง

เป็นลานกว้างที่ยื่นลงไปในแม่น้ำแควน้อย ตรงข้ามทางรถไฟสายมรณะ ลานแห่งนี้เดิมเป็นศาลาอาหารแห่งที่สองของรีสอร์ท ซึ่งเพิ่งจะถูกน้ำเชี่ยวกราดในช่วงหน้าน้ำหลาก พัดจนพังลงในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา ทางรีสอร์ทจึงทำการ Renovate ใหม่ให้เป็นลานกลางแจ้งเพื่อจัดเลี้ยงที่สวยงานแห่งใหม่ของรีสอร์ท