เลือกหน้า

ห้องสัมนาดอกสัก

ห้องสัมมนาขนาด 20 x 40 เมตร สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ถึง 500 ท่าน โดยสามารถจัดโต๊ะแบบ Classroom ได้ 300 ที่และแบบ Theater ได้ 500 ที่ ด้วยการตกแต่งด้วยไม้ ระบบเสียงที่ชัดเจน ที่นี่จึงเป็นห้องสัมมนาที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในเขตอำเภอไทรโยคและลุ่มน้ำแควน้อย โดยที่นี่ถูกดลือกให้เป็นสถานที่จัดงานแต่งงานที่ดีที่สุดในอำเภอไทรโยค นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนจัดงานได้หลากหลายเช่น งานประชุม งานเลี้ยง คอนเสริต งานสังสรรค์องค์กรขนาดใหญ่ งานเปิดตัวสินค้า ฯลฯ

อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้อง

 • โพเดียมไม้
 • โต๊ะหมู่บูชา
 • พระบรมฉายาลักษณ์
 • เวทียกพื้นสูง 1 เมตร.
 • โต๊ะและเก้าอี้สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา
 • Back Drop
 • เครื่องปรับอากาศ
 • อุปกรณ์ขยายเสียงและไมโครโฟน
 • เครื่องฉาย LCD
 • เครื่องฉายแผ่นใส แบบ Over Head
 • จอสำหรับฉายภาพ
 • โต๊ะสำหรับลงทะเบียน
 • ชุดรับแขกไม้สักแกะสลัก สำหรับวิทยากร

ระเบียงกลางแจ้งส่วนตัวด้านหน้าห้องมองเห็นวิวสะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์และสนามหญ้าได้อย่างชัดเจนและสาวยงาม

หมายเหตุ ราคาเบรกละ 120 บาท รวม กาแฟ ชา เบเกอรี่และน้ำดื่ม กรุณาแจ้งขอกระดาษ A4 และดินสอ ขณะสำรองการใช้ห้องสัมมนา ทางรีสอร์ทไม่ได้จัดให้บนโต๊ะ เพื่อเป็นประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

thTH