เลือกหน้า

บ้านริมแคว แพริมน้ำ ถ้ำริมเขา

เรือนริมเหย้า สาวริมหนุ่ม พุ่มริมไผ่

น้ำริมหยด รสริมปาก รักริมใจ

รวมอยู่ใน บ้านริมแคว แพริมน้ำ

– เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ –
กวีซีไรท์และศิลปินแห่งชาติ

thTH