เลือกหน้า

กรุณาสำรองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

สำนักงาน “บ้านริมแคว– แพริมน้ำ” รีสอร์ท

เลขที่ 378 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โทร : 034 – 561052 , 561429
Mobile : 081-9440657, 081-9440613

กรุณายืนยันการเข้าพักและโอนค่ามัดจำล่วงหน้าก่อนการเข้าพัก
เป็นจำนวน 50% ของราคาทั้งหมด

สำหรับโอนมัดจำ: ธนาคาร กสิกรไทย สาขา ท่าเรือ – กาญจนบุรี
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
เลขที่: 169–2–36141–1
ชื่อบัญชี: บริษัท บ้านริมแควแพริมน้ำ จำกัด

เงินมัดจำค่าจองที่พักและบริการ ภายหลังที่ชำระแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

* หากไม่สามารถไปใช้บริการได้ตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

* หากจำนวนคนมาไม่ถึงตามที่ท่านได้จองไว้ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่า ใช่จ่ายตามจำนวนที่ท่านจองไว้

* หากจำนวนคนที่เดินทางมาเกินจากที่ท่านจองเอาไว้ คิดตามอัตราจริงที่เกินในวันที่ท่านเดินทางเข้าพัก

การชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ Cashier “ บ้านริมแคว แพริมน้ำ รีสอร์ท”
เป็นเงินสดในวันที่ท่านเดินทางเข้าพัก ที่เคาน์เตอร์แผนกต้อนรับ
บ้านริมแคว แพริมน้ำ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับเช็คทุกกรณี

*** อัตราค่าบริการนี้ทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

 

สำรองที่พัก

thTH