เลือกหน้า

สระแม่น้ำ

เพื่อให้ท่านได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด อีกทั้งท่านจะได้ไม่รู้สึกจำเจกับสระน้ำคลอรีน เราได้เตรียม สระแม่น้ำ River Pool เอาไว้ให้ท่านและครอบครัว โดยแบ่งแยกสระเด็กและสระผู้ใหญ่ โดยมีความลึกตั้งแต่ 40-80 ซม. สำหรับสระเด็ก และ 110-150 สำหรับสระผู้ใหญ่

ท่านสามารถลงเล่นน้ำที่ริมแม่น้ำในบริเวณของรีสอร์ทได้ตามอัธยาสัย ภายใต้กฏกติกามารยาท 8 ข้อของบ้านริมแควแพริมน้ำเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุก ๆ ท่าน

  1. นักท่องเที่ยวต้องสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะที่ลงเล่นน้ำ
  2. นักท่องเที่ยวไม่ลงเล่นน้ำหลังจากเวลา 18:00 น.
  3. ห้ามผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาด
  4. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องเล่นน้ำภายใต้การดูแลของผู้ปกครองตลอดเวลา
  5. นักท่องเที่ยวไม่ควรลงเล่นน้ำโดยลำพัง และควรดูแลสมาชิกในคณะของท่านตลอดเวลา
  6. ไม่สวมเครื่องประดับหรือของมีค่าลงในน้ำ
  7. ไม่วิ่งเล่นบริเวณรอบสระและบนแพพัก
  8. หากพบเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ โปรดแจ้งพนักงานโดยทันที
thTH