เลือกหน้า

นั่งช้างชมไพร

กิจกรรมเสริมที่ท่านสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์​ให้กับลูกหลานของท่าน ทั้งการนั่งบนหลังช้าง ป้อนอาหารช้าง หรือแม้กระทั่งการอาบช้าง ประสบการณ์ดีๆ ที่ท่านไม่สามารถหาได้ง่ายๆ เพียงติดต่อสอบถามรายละเอียด และซื้อบัตรนั่งช้างได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์บริเวณ Lobby ได้ตั้งแต่วันที่เข้าพัก ราคาพิเศษสำหรับท่านที่เข้าพักที่บ้านริมแคว แพริมน้ำ รีสรอร์ท เท่านั้น

  • โดยใช้ระยะเวลาในการนั่งช้างรอบละประมาณ 25 – 30 นาทีต่อรอบ
  • สามารถนั่งได้เชือกละ 2 ท่าน
  • คนไทยท่านละ 200 บาท
  • ชาวต่างชาติ ท่านละ 400 บาท

*อาบน้ำ เล่นน้ำกับช้าง กรุณาสอบถามราคาและความพร้อมของช้างเพิ่มเติมเมื่อเดินทางมาถึง  

thTH