เลือกหน้า

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

กิจกรรมที่หลายองค์กร หลายคณะ ต้องการทำร่วมกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่คณะของท่าน อีกทั้งให้พนักงานได้เกิดความรักความผูกพันธ์ รักใคร่ สามัคคี ปรองดองกันมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยกิจกรรมทดสอบและเรียนรู้จากคนร่วมองค์กรเดียวกัน

กิจกรรมนี้เหมาะสมกับหน่วยงานที่มีสาขาหรือมีพนักงานประจำพื้นที่หลายแห่ง ด้วยพื้นที่ของรีสอร์ทกว่า 100 ไร่ เราจึงเป็นที่หนึ่งในการจัดกิจกรรมนี้ โดยเรามีทีมงานวิทยากรมืออาชีพในการเลือกสรรกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้ร่วมและให้ข้อคิดตามเป้าหมายที่ท่านต้องการ ทั้งนี้เราได้รับการตอบรับอย่างดีจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นศูนย์อบรมสัมมนาจากหลากหลายหน่วยงานและหลากหลายองค์กร

thTH