เลือกหน้า

การแสดงแสง สี เสียง

บ้านริมแคว แพริมน้ำเป็นรีสอร์ทเดียวในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีการแสดงแสงสีเสียงให้นักท่องเที่ยวชม ซึ่งการแสดงแสงสีเสียงนี้จะถูกถ่ายทอด และแสดงบนทางรถไฟสายมรณะอันเป็นสถานที่จริงในประวัติศาสตร์ แสดงและเรียบเรียงเกร็ดประวัติศาสตร์เรื่องราวของการสร้างทางรถไฟสายมรณะ ที่อยู่เบื้องหน้าของบ้านริมแคว แพริมน้ำ

สะพานรถไฟจริงที่หลงเหลือมาตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่สอง จะนำท่านย้อนกลับสู่ความจริงของประวัติศาสตร์ ความจริงของสงคราม ความโหดร้าย ความทรมาน ที่ทหารเชลยศึกได้รับในระหว่างการสร้างทางรถไฟเบื้องหน้าของรีสอร์ท พร้อมกับการรำลึกแบบสดุดีวีรกรรมของทหารหาญเหล่านั้น

 

thTH