เลือกหน้า

ห้องสัมนาดอกสัก

ห้องสัมมนาขนาด 20 x 40 เมตร สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ถึง 500 ท่าน โดยสามารถจัดโต๊ะแบบ Classroom ได้ 300 ที่และแบบ Theater ได้ 500 ที่ ด้วยการตกแต่งด้วยไม้ ระบบเสียงที่ชัดเจน ที่นี่จึงเป็นห้องสัมมนาที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในเขตอำเภอไทรโยคและลุ่มน้ำแควน้อย...

ห้องสัมนาทองกวาว

ห้องสัมมนาขนาด 12 x 25 เมตร สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ถึง 150 ที่ โดยสามารถจัดโต๊ะแบบ Class Room ได้ 100 ที่และแบบ Theater ได้ 150 ที่ ด้วยการตกแต่งด้วยไม้ ระบบเสียงที่ชัดเจนและโทนสีของผ้าม่านและเก้าอี้ภานในห้องห้องเป็นสีม่วงตัด...
ห้องสัมนาดอกสัก

ห้องสัมนาดอกสัก

ห้องสัมมนาขนาด 20 x 40 เมตร สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ถึง 500 ท่าน โดยสามารถจัดโต๊ะแบบ Classroom ได้ 300 ที่และแบบ Theater ได้ 500 ที่ ด้วยการตกแต่งด้วยไม้ ระบบเสียงที่ชัดเจน ที่นี่จึงเป็นห้องสัมมนาที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในเขตอำเภอไทรโยคและลุ่มน้ำแควน้อย...

อ่านเพิ่มเติม
ห้องสัมนาทองกวาว

ห้องสัมนาทองกวาว

ห้องสัมมนาขนาด 12 x 25 เมตร สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ถึง 150 ที่ โดยสามารถจัดโต๊ะแบบ Class Room ได้ 100 ที่และแบบ Theater ได้ 150 ที่ ด้วยการตกแต่งด้วยไม้ ระบบเสียงที่ชัดเจนและโทนสีของผ้าม่านและเก้าอี้ภานในห้องห้องเป็นสีม่วงตัด...

อ่านเพิ่มเติม
thTH