Select Page

ดอกสัก

ห้องสัมมนาที่ใหญ่ที่สุดในลำน้ำแควน้อย ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มากกว่า 500 คนตกแต่งด้วยไม้และเวทีขนาดใหญ่ยกพื้นสูงกว่า 1...

ทองกวาว

ห้องสัมมนาขนาด 12 x 25 เมตร สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ถึง 150 ที่ โดยสามารถจัดโต๊ะแบบ Class Room ได้ 100 ที่และแบบ Theater ได้ 150 ที่ ด้วยการตกแต่งด้วยไม้ ระบบเสียงที่ชัดเจนและโทนสีของผ้าม่านและเก้าอี้ภานในห้องห้องเป็นสีม่วงตัด...
ดอกสัก

ดอกสัก

ห้องสัมมนาที่ใหญ่ที่สุดในลำน้ำแควน้อย ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มากกว่า 500 คนตกแต่งด้วยไม้และเวทีขนาดใหญ่ยกพื้นสูงกว่า 1...

read more
ทองกวาว

ทองกวาว

ห้องสัมมนาขนาด 12 x 25 เมตร สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ถึง 150 ที่ โดยสามารถจัดโต๊ะแบบ Class Room ได้ 100 ที่และแบบ Theater ได้ 150 ที่ ด้วยการตกแต่งด้วยไม้ ระบบเสียงที่ชัดเจนและโทนสีของผ้าม่านและเก้าอี้ภานในห้องห้องเป็นสีม่วงตัด...

read more