Select Page
แสนรัก

แสนรัก

บ้านแสนรัก มี 2 ห้อง (แสนรัก 1 และ แสนรัก 2)บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ทั้งหลังที่สร้างขึ้นด้วยความรักในธรรมชาติและสามารถมองเห็นสะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์และแม่น้ำแควน้อยเบื้องหน้าได้เพียงแค่ท่านมานั่งอยู่บริเวณระเบียงนอกชานด้านหน้าห้อง บ้านหลังนี้มี 2 ห้องเท่านั้น...
ร่มเย็น Superior

ร่มเย็น Superior

บ้านคู่นี้ (ร่มรื่น-ร่มเย็น) ​สร้างเพื่อให้เห็นความสวยงามของแม่น้ำและสะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์ได้อย่างชัดเจน โดยมีห้อง Group Standard รวม 10 คนอยู่ด้านล่าง หลังละ 2 ห้อง โดยห้องด้านบนเป็นห้อง Superior Connect ปรับอากาศ สำหรับพัก 2 คน 4 ห้องติดกัน...
ร่มเย็น Superior

ร่มรื่น Superior

(ร่มรื่น-ร่มเย็น) บ้านคู่นี้สร้างเพื่อให้เห็นความสวยงามของแม่น้ำและสะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์ได้อย่างชัดเจน โดยมีห้อง Group Standard รวม 10 คนอยู่ด้านล่าง หลังละ 2 ห้อง โดยห้องด้านบนเป็นห้อง Superior Connect ปรับอากาศ สำหรับพัก 2 คน 4 ห้องติดกัน...
ชุนมาลี

ชุนมาลี

บ้านหลังนี้สร้างอยู่ริมตลิ่งที่สามารถมองเห็นแม่น้ำแควน้อยเบื้อง หน้าและสะพานรถไฟสายประวัติศาสตร์ได้เพียงแค่เปิดประตูหน้าบ้าน ภายในตกแต่งแบบล้านนาประยุกต์ด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแกะสลักจากเชียงใหม่ฝี มือปราณีตทุกชิ้น ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน บ้านหลังนี้มี 2 ชั้น ชั้นละ 2...
อธิปัตย์

อธิปัตย์

บ้านชุด 3 นี้เป็นบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นพักห้องเดี่ยวแต่อยู่ติดกัน โดยใช้ชื่อตามชื่อของลูกชายทั้งสามคนของเจ้าของรีสอร์ทนี้ สร้างในอ้อมกอดของธรรมชาติ มีต้นไม้ร่มเย็นล้อมรอบ อยู่ใกล้กับบ้าน แสนรัก บ้านชุนมาลีและบ้านนวลนิตย์...
อธิปัตย์

อภิวัฒน์

บ้านชุด 3 นี้เป็นบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นพักห้องเดี่ยวแต่อยู่ติดกัน โดยใช้ชื่อตามชื่อของลูกชายทั้งสามคนของเจ้าของรีสอร์ทนี้ สร้างในอ้อมกอดของธรรมชาติ มีต้นไม้ร่มเย็นล้อมรอบ อยู่ใกล้กับบ้าน แสนรัก บ้านชุนมาลีและบ้านนวลนิตย์...