3 วัน 2 คืน

3 วัน 2 คืน

ด้วยโปรแกรมท่องเที่ยวแบบสบายๆ ณ เมืองกาญจนบุรี ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์หลายยุคหลายสมัย พักผ่อนอย่างสุขใจ ณ รีสอร์ทที่งดงาม “บ้านริมแคว-แพริมน้ำ” โปรแกรมแพ๊กเก็ตทัวร์ครบทุกอรรถรส แห่ง การพักผ่อนท่องเที่ยว..สัมผัสบรรยากาศของสายน้ำ โขดเขา ผืนป่า...
2 วัน 1 คืน

2 วัน 1 คืน

ด้วยโปรแกรมท่องเที่ยวแบบสบายๆ ณ เมืองกาญจนบุรี ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์หลายยุคหลายสมัย พักผ่อนอย่างสุขใจ ณ รีสอร์ทที่งดงาม “บ้านริมแคว-แพริมน้ำ” โปรแกรมแพ๊กเก็ตทัวร์ครบทุกอรรถรส แห่ง การพักผ่อนท่องเที่ยว..สัมผัสบรรยากาศของสายน้ำ โขดเขา ผืนป่า...
เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔ 

เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔ 

“เมืองแห่งวัฒนธรรม และวิถีชน” เมืองมัลลิกา เป็นเมืองย้อนยุคของวิถีชีวิตชาวสยามบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วิถีชีวิตของชาวสยามในยุค ร.ศ.๑๒๔ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายหลายด้าน...
วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ

วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ

วัดธรรมนิกายจีน สถานที่นักท่องเที่ยวต่างมากันมาเยี่ยมเยือนและร่วมทำบุญ โดยเฉพาะวิหาร องค์ไท้ส่วยเอี้ยะสำหรับการฝากดวง สะเดาะเคราะห์ รวมทั้งมีพิพิธภัณฑ์ เจ้าแม่กวนอิมปางพันมือ  ที่แกะสลักจากไม้สัก ความสูง 12 เมตร และยังมีเจ้าแม่กวนอิมในปาง ต่างๆ อีกมากว่า 100 ปาง...
น้ำตกไทรโยคน้อย

น้ำตกไทรโยคน้อย

น้ำตกไทรโยคน้อย หรือมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าน้ำตกเขาพัง อยู่ที่อำเภอไทรโยค เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติไทรโยค เป็นน้ำตกชั้นเดียว มีชื่อเสียงมาช้านาน ต้นกำเนิดเป็นน้ำผุดจากภูเขา มาตามลำธารเล็กๆ ไหลตกลงที่ผาหินปูน แผ่กระจายไปตามพื้นเขาลาดเอียง...
ถ้ากระแซ

ถ้ากระแซ

ถ้ำกระแซ เป็นถ้ำที่เคยเป็นที่พักของเชลยศึก เมื่อครั้งสร้างทางรถไฟสายมรณะจากไทยไปพม่า ซึ่งเป็นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ ตัวถ้ำอยู่ติดกับทางรถไฟสายมรณะ และอยู่ติดกับแควน้อย...
ทางรถไฟสายมรณะ

ทางรถไฟสายมรณะ

ทางรถไฟสายมรณะ เกิดจากข้อตกลงระหว่าไทยกับญี่ปุ่น กระทำขึ้นด้วนความจำยอมของฝ่ายไทย เนื่องจากกองทหารญี่ปุ่น ยื่นคำขาดขอเดินทางผ่านประเทศไทย ไปมลายูและพม่า ซึ่งขณะนั้นอยู่ในการยึดครองของอังกฤษ รัฐบาลไทย ภายใต้การนำของจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี จำเป็นต้องตกลงยินยอม...
อุทยานปราสาทเมืองสิงห์

อุทยานปราสาทเมืองสิงห์

ตั้งอยู่ที่ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค อยู่ห่างจากที่พักประมาณ 9 กิโลเมตร ใกล้กับสถานีรถไฟท่ากิเลน เป็นโบราณสถาน ที่มีศิลปะการก่อสร้างอยู่ในยุคลพบุรีตอนปลาย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-18 ตัวปราสาทล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง มีคูน้ำ และแนวคันดินเป็นชั้น ๆ...
นั่งช้างชมไพร

นั่งช้างชมไพร

กิจกรรมเสริมที่ท่านสามารถติดต่อซื้อบัตรนั่งช้างได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์บริเวณ Lobby ได้ตั้งแต่วันที่เข้าพักเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับท่านและลูกหลานของท่านในราคาที่ไม่แพง….พิเศษ สำหรับสมาชิกบ้านริมแคว ฯ  ระยะเวลาในการนั่งช้างรอบละประมาณ 25 – 30...