Select Page

แพพักห้องพัดลม

แพพักไสตล์ Classic ใกล้ชิดธรรมชาติ ไม่มีแอร์คอนดิชั่น (No-Airconditioned) เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ไกล้ชิดธรรมชาติอย่างแท้จริง เป็นแพพักริมน้ำ Rafts มี 36 ห้อง  มีทั้งหมด 8 หลัง หลังละ 4 ห้อง พักได้ห้องละ 4 ท่าน และมี  2 หลัง  หลังละ 2  ห้อง พักได้ห้องละ  6 ท่าน เป็นแพพักห้องพัดลมที่อยู่ริมน้ำ ตรงข้ามกับแพพักมองเห็นสะพานรถไฟสายมรณะ ถ้ำกระแซที่อยู่ฝั่งตรงข้าม หน้าผาที่สูงใหญ่และแม่น้ำแควน้อย ลำน้ำแห่งประวัติศาสตร์ ที่ทอดตัวไหลเรื่อย ผ่านด้านหน้าแพพักอย่างสวยงาม

เหมาะสำหรับ

  • นักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัย สนุกสนานและใกล้ชิดธรรมชาติ
  • วัยรุ่น
  • นักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะ
  • ครอบครัวที่ต้องการพักผ่อนบนแพริมน้ำ
  • ฯลฯ

ลักษณะภายในห้อง

  • ห้องพักพัดลม
  • ที่นอนความหนา 6 นิ้ว 2 ผืน วางบนพื้นไม้พร้อม หมอนและผ้าห่ม
  • ห้องน้ำต้องใช้ห้องน้ำรวมบนฝั่ง (เนื่องจากมีกิจกรรมล่องแพ จึงไม่สามารถมีห้องน้ำบนแพพักได้)
  • ห้องพักไม่มีอุปกรณ์ตกแต่ง (Unfurnished)
  • ติดมุ้งลวด