เลือกหน้า

วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ

วัดธรรมนิกายจีน สถานที่นักท่องเที่ยวต่างมากันมาเยี่ยมเยือนและร่วมทำบุญ โดยเฉพาะวิหาร องค์ไท้ส่วยเอี้ยะสำหรับการฝากดวง สะเดาะเคราะห์ รวมทั้งมีพิพิธภัณฑ์ เจ้าแม่กวนอิมปางพันมือ  ที่แกะสลักจากไม้สัก ความสูง 12 เมตร และยังมีเจ้าแม่กวนอิมในปาง ต่างๆ อีกมากว่า 100 ปาง ขณะนี้ทางวัดฯกำลังดำเนินการก่อสร้างวิหารเจ้าแม่กวนอิม  และมีพระพิฆเนศ องค์ใหญ่ให้สักการะ ขอพรอีกด้วย

 

การเดินทางวัดทั้งสองแห่งมีพื้นที่ติดต่อกัน ….ซึ่งห่างจากที่พักเพียง 20 กิโลเมตร ใช้เส้นทางสายบ้านเก่า – ปราสาทเมืองสิงห์  โปรแกรมนี้ทางที่พักนำเสนออีกหนึ่งโปรแกรม โดยเฉพาะท่านที่พัก 3 วัน 2 คืน หากมีรถส่วนตัว เรามีทีมงานนำเส้นทางทัวร์บุญในโปรแกรมนี้

วัดเมตตาธรรมโพธิญาณเป็นวัดพุทธแบบจีน ตั้งอยู่ อ.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี อยู่ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 15 กิโลเมตร ควรเดินทางโดยรถส่วนตัว เพราะ โดยสารด้วยรถประจำทางจะลำบากครับ หนทางไป เริ่มจาก วิ่งเข้าตัวเมือง หาทางไปให้ถึงวัดเทวสังวรารามให้ได้(วัดเหนือ) ข้ามสะพานสมเด็จญาณสังวรที่อยู่หน้าวัด วิ่งไปตามทาง ผ่านสุสานเขาช่องไก่ ผ่านวัดถ้ำเขาปูน ผ่านวิทยาลัยเกษตร ผ่านสวนหินสมเด็จ จนถึงปากทางเข้าจะมีเสาประตูทางเข้าอยู่ ขวามือ เสาสีแดงป้ายใหญ่ เลี้ยวขวา วิ่งไปตามทางอีก ประมาณ 3-4 กิโล รถจะขึ้นเนินสูง ถ้าหูอื้อถือเป็นเรื่องปรกติ ผ่านสำนักงานชั่วคราวอุทยาน ทุ่งนาคราช วิ่งเลยไปนิดจะมีป้ายบอกเลี้ยวซ้าย เข้าวัดครับ วิ่งไปตามทางเลย จะมี 2 วัด 1.วัดถ้ำพุว้า (ถ้าเลี้ยวซ้าย) 2.วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ (ถ้าเลี้ยวขวา)

 
thTH