Select Page

ถ้ากระแซ

ถ้ำกระแซ เป็นถ้ำที่เคยเป็นที่พักของเชลยศึก เมื่อครั้งสร้างทางรถไฟสายมรณะจากไทยไปพม่า ซึ่งเป็นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ ตัวถ้ำอยู่ติดกับทางรถไฟสายมรณะ และอยู่ติดกับแควน้อย ซึ่งเป็นบริเวณที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก อยู่ตรงข้ามกับที่พัก